Archive for HIS

Svi predsjednici HIS-a

Apr 13, 2012 Comments Off on Svi predsjednici HIS-a

Predsjednici HIS-a od osnutka do danas 1878. – 1880. Kamilo Bedeković 1881. – 1883. Josip Altman 1884. – 1885. Juraj Augustin 1886. – 1887. Ferdo Kondrat 1888. – 1889. Josip Altman 1890. – 1891. Janko Gragor st. 1892. – 1900. Kamilo Bedeković 1901. – 1902. Dragutin Kučenjak 1903. – 1904. Julijo Stanisavljević 1905. – 1906. […]

Read more

Prvi Predsjednik

Apr 13, 2012 Comments Off on Prvi Predsjednik

Ing. Kamilo Bedeković – Prvi Predsjednik kluba Kamilo Bedeković rođen je u Zagrebu 3. srpnja 1839. godine. Otac mu Janko bio je zastupnik u zajedničkom saboru u Požunu i Beču. Gimnaziju je završio u Karlovcu (1851.), realku u Landstrassu (1856.) a politehniku (Tehnische Hockschule) u Beču 1858. Na njegovu političku orjentaciju vjerovatno je utjecalo i […]

Read more

Prva pravila

Apr 13, 2012 Comments Off on Prva pravila

Prva pravila Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu. Evo teksta prvih Pravila Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu iz 1878. godine.  l. Svrha kluba jest: spojiti pojedine tehničke sile za unapređjivanje strukovnoga rada i družtvenoga života. 2. Članom kluba postaje svaki inžinir i arhitekt, kojega primi zato izahrani i u 7 naznačen i odbor sa […]

Read more

Zapisnici

Apr 13, 2012 Comments Off on Zapisnici

Zapisnik Skupštine HIS-a održane 18. lipnja 2015 _______________________________________________________________________________   Zapisnik godišnje Skupštine HIS-a održane 17. prosinca 2014.  Privici – Računi dobiti i gubitka: 2013. godina   /  1. kvartal 2014. god. ________________________________________________________________________ Zapisnik izvanredne Skupštine HIS-a održane 5. prosinca 2013. godine. ________________________________________________________________________ Zapisnik sjednice Skupštine HIS-a održane 4. lipnja 2013. godine ________________________________________________________________________   Zapisnik sjednice Skupštine […]

Read more

Radne grupe

Apr 12, 2012 Comments Off on Radne grupe
Read more

Odbori

Apr 12, 2012 Comments Off on Odbori

Član 1. Vinko Barišić, dipl. ing. Struka – Tekstilna tehnologija Kontakt – Jadran d.d., v.barisic@jadran-carapa.hr Sektor djelovanja – Industrija   Član 2. Boris Čupić, dipl. ing. Struka – Građevina Kontakt – Armex grupa d.o.o., boris.cupic@hsgi.org Sektor djelovanja – Poduzetništvo   Član 3. Doc. dr. sc. Petar Hrženjak Struka – Rudarstvo, geotehnika Kontakt – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, […]

Read more

Tijela uprave

Apr 12, 2012 Comments Off on Tijela uprave
Read more

Povjerenstva

Apr 12, 2012 Comments Off on Povjerenstva

Član 1. Prof. dr. sc. Bojan Baletić Funkcija – Sveučilište u Zagrebu, Prorektor Struka – Arhitektura Radno mjesto / kontakt – Redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bojan.baletic@arhitekt.hr   Član 2. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek Funkcija – Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ravnateljica Struka – Agronomija Radno mjesto / kontakt – Redoviti […]

Read more

Zapisnici

Apr 12, 2012 Comments Off on Zapisnici
Read more

Osnivačka skupština

Apr 12, 2012 Comments Off on Osnivačka skupština

Prva glavna i konstiturajuća skupština Kluba održana je u Zagrebu 2.ožujka 1878. godine. Ovdje možete učitati u pdf formatu faksimil cjelovitog zapisnika s te povjesne sjednice.

Read more