Misija

Apr 10, 2015

Okupljanje i udruživanje inženjerskih udruga radi zajedničkog djelovanja na zaštiti, razvoju i promociji inženjerskih profesija, osiguravajući tako nužnu spoznaju o značajnom utjecaju inženjera na razvoj tehnologije, gospodarstva i poboljšanje kvalitete života.

Vizija

Pozicionirati Hrvatski inženjerski savez, HIS, predstavnikom hrvatskih inženjera različitih struka i profesija i osigurati sinergiju u djelovanju.

Ciljevi

Strateški ciljevi, dugoročni i kratkoročni će biti trajno preispitivani i potvrđivani na skupštini HIS-a, jer uspjeh Hrvatskog inženjerskog saveza ovisi o sudjelovanju članica HIS-a u zajedničkim nastojanjima, a koja se svode na slijedeće aktivnosti:

  • Okupljanje inženjerskih strukovnih udruga radi unapređenja struke i promicanja etike inženjerskog poziva
  • Utjecaj na stvaranje javnoga, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima
  • Briga o obrazovanju za stjecanje temeljnih znanja na svim razinama obrazovanja, potrebnih za daljnje usavršavanje u tehničkom području
  • Potpora i pomoć u tehničkom obrazovanju i usavršavanju
  • Poticanje i podupiranje inicijative članova u znanstevno-istraživačkoj djelatnosti u području inženjerske profesije
  • Organiziranje suradnje sa svim organizacijama koje se bave pitanjima od interesa u inžernjerskoj djelatnosti,
  • Davanje mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, tehničkoj regulativi i ostalim stručnim materijalima temeljem upita i/ili odluke o potrebi djelovanja,
  • Suradnja s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u svrhu razmjene informacija i suradnje na projektima od obostranog interesa,
  • Izdavanje stručnih publikacija
  • Njegovanje i razvijanje etike inženjersko tehničkog poziva u skladu sa specifičnom prirodom struke

Sve članice HIS-a molimo da u svojoj djelatnosti promišljaju i o strateškim ciljevima HIS-a, sugeriraju unapređenja i bolji pristup, a najviše od svega da svojim kadrovima i rješenjima doprinesu boljim rezultatima HIS-a, boljem pozicioniranju inženjera, a sve to u interesu mnogo širih ciljeva, upravo onih doprinosa kvaliteti življenja koje mogu ovom svijetu dati inženjeri svih struka, naravno uz uvažavanje etike struke.

HIS
Comments are closed.