Stručni savjet HIS-a; ekspertno radno tijelo koje predlažu udruge, članice HIS-a

Dec 11, 2014

Članice HIS-a mogu se uključiti putem svojih predstavnika imenovanih u Stručni savjet u oblikovanje i izradu prijedloga stručnog mišljenja na temelju stajališta svoje udruge, a koje će potom Predsjednica/Upravni odbor prezentirati kao stajalište HIS-a u vezi postavljenog pitanja ili određenog mišljenja. Na taj način omogućen je interdisciplinaran i objektivan pristup, te davanje mišljenja HIS-a u vezi svih projekata u koje se HIS želi ili treba uključiti davanjem mišljenja u interesu i na dobrobit šire zajednice.

Javnost ima pravo saznati o svim aspektima koje donosi oživotvorenje značajnih projekata, prije njihove izvedbe. HIS će posebnu pažnju posvetiti komuniciranju zaključaka rasprava Stručnog savjeta s javnostima putem dostupnih medija.

ČLANOVI STRUČNOG SAVJETA

Članovi Stručnog savjeta su uvaženi predstavnici udruga koji su u mogućnosti pribaviti mišljenje i stav udruge čiji su predstavnici, o sadržaju od interesa.

Članove poimenično potvrđuje Upravni odbor, sukladno Čl. 35 Statuta.

Članovi su:

Mr. sc. Juraj Orenda
Damir Škrinjar
Krešimir Petrović,dipl. ing.
Dr. sc. Bojan Milovanović
Vladimir Kramberger, dipl.ing.
Mr. sc. Mladen Jakovčić
Prof. dr. sc. Nenad Bolf
Dr. sc. Igor Dejanović
Dr. sc. Neven Srb
Prof. dr. sc. Štefica Cerjan
Stefanović
Prof. dr. sc. Davor Zvizdić
Nada Zadravec, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Mihaela Zamolo, dipl. ing. građ.
Nenad Nikolić
Srđan Čop
Mr. sc. Miro Džapo
Ivica Veljača, dipl. ing.
Dr. sc. Goran Puž, dipl. ing. građ.
Akademik Igor Anić
Prof. dr. sc. Ivica Tikvić

 Uncategorized
Comments are closed.