Podupirajuće članstvo

Feb 07, 2017

Podupirajući članovi HIS-a mogu biti pravna lica koja imaju interesa i žele pomagati HIS-u u ostvarivanju njegovih ciljeva i provođenju djelatnosti za postizanje ciljeva.

Doprinos podupirajućih članova može se realizirati na materijalni i nematerijalni način. (Statut HIS-a članak 15)

 Podupirajući članovi putem donacije potvrđuju svoje članstvo te podupiru općenito  aktivnosti HIS-a. Posebni doprinos može se usmjeriti na određene aktivnosti za koje je podupirajući član posebno zainteresiran..

 Upravni odbor donosi odluku o prijemu u podupirajuće članstvo i mogućnosti usmjeravanja sredstava prema zahtjevu podupirajućeg člana.

 Podupirajući članovi nisu dužni aktivno sudjelovati u radu HIS-a, međutim dužni su prihvatiti stavove i propise HIS-a.


Podupirajući članovi imaju slijedeća prava:

– pravo prisustvovanja aktivnosti u organizaciji HIS-a pod istim uvjetima kao i redovite članice HIS-a,

– obavještavanje o aktivnostima u organizaciji HIS-a koje su od interesa za podupirajućeg člana

– mogućnost djelovanja u suradnji/organizaciji HIS-a

– mogućnost komunikacije putem HIS info sustava,

– pravo sudjelovanja na Skupštini bez prava glasa


Obveze podupirajućih članova su:

– podupirati rad HIS-a i štititi njegove interese

– informirati HIS o svim važnijim činjenicama iz svog rada što može biti od interesa za članove

– prihvaćanje i pridržavanje Statuta i ostalih akata HIS-a

U nastavku možete pronaći poveznicu Zahtjeva za upis u podupirajuće članstvo HIS-a.
 Zahtjev za upis

 

Napomena:
Svi osobni podaci članova se vode u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, institucija, tvrtka ili udruga može, pod jednakim uvjetima utvrđenim Statutom HIS-a,  postati član HIS-a. Član HIS-a dužan je ponašati se u skladu sa Statutom.

Uncategorized
Comments are closed.