Odbor za upravljanje Doma HIS-a

Apr 26, 2012
Boris Čupić, dipl. ing. građ.  Drago Frković, dipl. ing.  Fran Marović, dipl. ing.

 

Na 64. sjednici HIS Upravnog odbora imenovani su članovi Odbora za upravljanje Domom HIS-a, OUD, kao savjetodavno tijelo  UO-a  i pomoć u rješavanju pitanja povezanih s upravljanjem Doma HIS-a.

 Odbor za upravljanje Domom HIS-a (u daljnjem tekstu OUD) je radno tijelo koje osniva Upravni odbor HIS-a.
Sjednice OUD-a priprema Glavni tajnik HIS-a u suradnji sa voditeljem OUD-a.

OUD se sastoji od najviše tri člana s pravom glasa.

Članovi OUD-a biraju se na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, uzastopce najviše dva puta.

Osnovna zadaća OUD-a  je savjetodavna za potrebe donošenja odluka na razini Upravnog odbora  i to u vezi:

  •  načina korištenja i održavanja poslovnih prostora i Doma HIS-a (Pravilnik o korištenju)
  •  troškova održavanja Doma HIS-a kao zaštićenog spomenika kulture
  • sigurnosti na radu u korištenju Doma HIS-a
  • osiguravanja potrebne infrastrukture za djelovanje HIS-a

 

HIS
Comments are closed.