Kalendar seminara / tečajeva

Apr 27, 2012

23. i 24. svibnja 2024. 
Udruga za promicanje zaštite

 Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

 

21. i 22.svibnja 2024. 
Hrvatska udruga za zaštitu od požara,
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4. Međunarodna konferencija EU Fire Safety Day 2024 

Hotel Westin, Zagreb

 

24. i 25. travnja 2024. 
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Nova Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (EPBD)

Online edukacija

 

21. i 22. ožujka 2024. 
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara  

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

9. i 10. studeni 2023. 
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara  

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

5. i 6. svibnja 2022. 
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara 

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

27. i 28. travnja 2022.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

NOVI PRISTUP ENERGETSKOJ OBNOVI

Online edukacija

27. i 28. travnja 2022.
Hrvatski inženjerski savez

Stručni seminar

Vitality hotel Punta
Veli Lošinj

17. i 18. ožujka 2022. 
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

 24. veljače 2022.
Hrvatski inženjerski savez 

 

Stručni skup: „Doprinos STEM-a u realizaciji ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

 9. veljače 2022.
Hrvatski inženjerski savez i 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb

Stručni seminar:  “Nove posebne uzance o građenju”

Hotel Kalnik, 
Križevci

 21. siječnja 2022.
Hrvatski inženjerski savez i 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb

Stručni seminar:  “Nove posebne uzance o građenju”

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb

11. i 12. veljače 2019.
Udruga za promicanje zaštite

21. i 22. veljače 2019.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb 

24. listopada 2018. – 27. listopada 2018.

Hrvatski laboratoriji CROLAB 

 Međunarodna konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2018.

 

 Trakošćan – hotel Trakošćan

 25. siječnja 2018. – 25. svibnja 2018.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

  GREEN BUILDING PROFESSIONAL – polugodišnji edukacijski program

 Travel & Technology HUB
Gacka 16,
Zagreb 

 23. i 24. studeni 2017.
Udruga za promicanje zaštite

 Pripremni tecaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

 Berislavićeva 6,
 Zagreb

14. rujna 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

 GREEN TALKS: OBNOVIMO HRVATSKU „Bolje zgrade za ljude“

 Gacka 16,
 Zagreb

 25. i 26. svibnja 2017.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tecaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara  

Berislavićeva 6,
HIS

  10. svibnja 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

 LEED v4 Building Design and Construction (BD+C) Rating System

Berislavićeva 6,
HIS

  27. i 28. travnja 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Agenda – Green Building Professional 2017_Module 7

Agenda – Green Building Professional 2017_Module 8 

 Berislavićeva 6,
HIS

 27. i 28. travnja 2017.
Udruga za promicanje zaštite i
Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

VIII savjetovanje “Zaštita na radu u regiji
Alpe-Jadran”
Program savjetovanja

 Opatija,
Grand Hotel 4 opatijska cvijeta

 6. i 7. travnja 2017.
Udruga za promicanje zaštite

 Pripremni tecaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

 Berislavićeva 6,
HIS

  31. ožujka 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

 Green Building Professional 2017 – Modul 6

Berislavićeva 6,
HIS

 30. ožujka 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

 Agenda – Green Building Professional 2017 – Modul 5

 Berislavićeva 6,
HIS

 

23. ožujka 2017.
Elektrotehničko društvo Zagreb

 “Sigurnost i zdravlje pri radu” – SIZ 2017

Berislavićeva 6,
HIS

 

 16. i 17. ožujka 2017.
Udruga za promicanje zaštite

 Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu 

 Berislavićeva 6,
HIS

 26. siječanj – 26. svibanj 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

 Green Building Professional 2017
polugodišnji edukacijski program

HIS
Berislavićeva 6
Zagreb 

2., 3. i 4. veljače 2017.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju u suradnji s
DGNB-om i Hrvatskom komorom arhitekata
 

 DGNB edukacija – program

 HIS
Berislavićeva 6
Zagreb

 27. rujna 2016.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

GREEN TALKS_- Zašto graditi zeleno?
Zadar 2016
 

Gradska knjižnica Zadar
Trg S. Radića 11b
Zadar 

 29. rujna 2016.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju

GREEN TALKS_- Zašto graditi zeleno?
Rijeka 2016
 

Društvo arhitekata Rijeka,
I. Dežmana 2a,
Rijeka 

20. i 21. listopada 2016.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara 

Berislavićeva 6,
HIS 

27. i 28. listopada 2016.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tecaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

30. lipnja 2016.
Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Fitosanitarni seminar
(II stupanj)
Drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

Zagreb, Svetošimunska cesta 25,
Šumarski fakultet

13. i 14. lipnja 2016.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tecaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

5. i 6. svibnja 2016.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

7. i 8. travnja 2016.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavaljnje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

25. i 26. veljače 2016.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

17. i 18. prosinca 2015.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

10.  i 11. prosinca 2015.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

15. i 16. listopada 2015.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

22. i 23. listopada 2015.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

18. i 19. lipnja 2015.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Berislavićeva 6,
HIS

21. i 22. svibnja 2015.
Udruga za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

14. i 15. svibnja 2015.
Udruga  za promicanje zaštite

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

27.-30.04.2015;    21.-24.09.2015;    30.11.-3.12.2015;
Elektrotehničko društvo Zagreb, EDZ

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke,  PSI-2015

Berislavićeva 6,
HIS

12. i 13. veljače 2015.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ  

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

27. i 28. studeni 2014.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

12. studeni 2014.
Hrvatski laboratoriji CROLAB

Kako upravljati rizicima u laboratoriju, certifikacijskom i inspekcijskom tijelu

Berislavićeva 6,
HIS

06. i 07. studeni 2014.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

10. i 11. travnja 2014.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

27. ožujka 2014.
Hrvatski laboratoriji – CROLAB

Upravljanje dokumentacijom
– ponovljeni seminar

HZN
Ul. grada Vukovara 78, Zagreb

07. i 08. ožujka 2014.
Elektrotehičko društvo Zagreb, EDZ i
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Sigurnost i zdravlje pri radu – SIZ 2014

Dvorana Matis,
Zagreb, Trg Stjepana Radića 3

20. i 21. veljače 2014.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

19. i 20. prosinca 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

20. – 21. veljače 2013.
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, HDKI
i
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, FKIT

X. Susret mladih kemijskih inženjera

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Zagreb

24. – 25. listopada 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

27. – 29. rujna 2013.
Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata, UHA

4. kongres hrvatskih arhitekata – ZEMLJA

Osijek

4. srpnja 2013.
Hrvatski laboratoriji CROLAB i Hrvatski zavod za norme, HZN

seminar: KAKO (NE) PISATI NESUKLADNOSTI

Zagreb,

ulica grada Vukovara 78

28.-30. lipnja 2013.
Hrvatsko geodetsko društvo, HGD

XVII. susreti hrvatskih geodeta

Sveti Martin na Muri

27. svibnja 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

TRIBINA ZAŠTITE OD POŽARA

Berislavićeva 6,
HIS

20. i 11. svibnja 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

15. i 16. svibnja 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

9. – 11. svibnja 2013.
Hrvatsko društvo za kvalitetu

13. Hrvatska konferencija o kvaliteti
i
4. znanstveni skup hrvatskog društva za kvalitetu

Brijuni

15. i 16. travnja 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

11. i 12. travnja 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

07. i 08. ožujka 2013.
Elektrotehičko društvo Zagreb, EDZ i
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Sigurnost i zdravlje pri radu – SIZ 2013

Dvorana Matis,
Zagreb, Trg Stjepana Radića 3

25. i 26. veljače 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

21. i 22. veljače 2013.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

30. studeni 2012.
Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, HIST

TEKSTILNI DANI ZAGREB 2012 – Inovativnost i prilagodljivost tehnologija i proizvoda u revitalizaciji tekstilne i odjevne industrije

Berislavićeva 6,
HIS

15. – 17. studenoga 2012.
Hrvatski savez građevinskih inženjera, HSGI

Sabor hrvatskih graditelja 2012
Graditeljstvo – poluga razvoja

Hotel Croatia
Cavtat

15. – 16. studenoga 2012.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

13. – 14. studenoga 2012.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

18. – 19. listopada 2012.
Hrvatsko društvo za goriva i maziva, GOMA  

45. stručno – znanstveni simpozij
GORIVA 2012
Medulin

10. – 13. listopada 2012.
Hrvatski laboratoriji CROLAB

8. Konferencija“KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2012”

Šibenik

04. – 05. listopada 2012.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

2. – 5. listopada 2012.
Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa, HUNIG

2. Međunarodna konferencija i izložba o naftno – plinskom gospodarstvu u središnjoj i istočnoj Europi
Šibenik, Hotel Solaris

27. – 28. rujna 2012.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

17. – 21. rujna 2012.
WFEO, IZS

Svjetski inženjerski forum 2012 – “Sustainable Construction for People”

Ljubljana, Slovenija

17. – 18. rujna 2012.
Hrvatski savez za sunčevu energiju , HSSE  

Energija i okoliš 2012
„Učinkovito korištenje energije uz minimalne utjecaje na okoliš“

Opatija

4.-6. lipnja
Hrvatsko društvo održavatelja, HDO

Savjetovanje: „Održavanje 2012.“

Hotel Croatia
Cavtat

29. – 30. svibnja 2012.
Hrvatsko geodetsko društvo, HGD

Međunarodni simpozij o inženjerskoj geodeziji

Slavonski Brod

14. – 15. svibnja 2012.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za stručnjaka za zaštitu na radu

Berislavićeva 6,
HIS

10. – 11. svibnja 2012.
Udruga za promicanje zaštite, UPZ

Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara

Berislavićeva 6,
HIS

 

 

HIS
Comments are closed.