HIS – Savjetodavno vijeće za regulirane profesije

Dec 11, 2014

HIS Savjetodavno vijeće za regulirane profesije, HIS SVRP,  je osnovano na sjednici HIS UO-a, održanoj 27. 11. 2014. godine a potvrđeno na skupštini HIS-a 17. 12. 2014. godine.

Na slici: Konstituirajuća sjednica održana 9.12.2014.

Svrha osnivanja je unapređenje i usklađivanje  definiranja reguliranih profesija, te osiguravanja prepoznatljivosti kompetencija u skladu sa reguliranim profesijama u EU. Usklađivanje je pokrenuto u interesu i temeljem EU direktiva za unapređenje mobilnosti struka unutar EU i šire.

 

ČLANOVI:

Ime Prezime Područje Radno mjesto E-mail
Prof. dr. sc. Hrvoje Baričević Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta Predsjednik hrvoje@pfri.hr
Akademik Ferdo Bašić Predstavnik prirodoslovnog razreda HAZU Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet basic@agr.hr
Tomislav Ćurković, ovl. arh Hrvatska komora arhitekata, HKA Predsjednik tom@dva-arhitekta.hr
Damir Felak dipl. ing. šum. Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije Predsjednik info@hkisdt.hr
Doc. dr. sc. Petar Hrženjak Obrazovanje Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet petar.hrzenjak@rgn.hr
Vladimir Krupa dipl. ing. geod. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Predsjednik vladimir.krupa@hkoig.hr
Željko Matić dipl. ing. el. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike Predsjednik elektroinzenjeri@hkie.hr
Doc. dr. sc. Milan Rezo Obrazovanje Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin milan.rezo@gfv.hr
Zvonimir Sever, dipl. ing. građ. Hrvatska komora inženjera građevinarstva Predsjednik zvonimir.sever@hkig.hr
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić HATZ Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije vtomas@fkit.hr
Đuro Tunjić, dipl. ing. Industrija Predsjednik uprave TÜV Croatia d.o.o. dtunjic@tuv-croatia.hr 
Akademik Mirko Zelić HAZU HAZU, Tehnički razred mirko.zelic@ina.hr
Trpimir Župić, dipl. ing. Kontrola kvalitete zupictrpimir@gmail.com

 

 

Uncategorized
Comments are closed.