Dan inženjera RH 2016.

Mar 01, 2016


Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Vlade RH, u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), HIS je po drugi puta obilježio  

DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE

s temom

PRIORITETI U ENERGETSKOJ STRATEGIJI HRVATSKE

 O tako važnoj i temeljnoj stavki razvoja i održivosti gospodarstva trebaju promišljati i mišljenja prenositi isključivo kompetentni stručnjaci, koji mogu, znaju i moraju procjeniti potrebe i mogućnosti proizvodnje i distribucije energije, sigurnost i pouzdanost opskrbe, te pripadne industrije, koju u tu svrhu Hrvatska treba razvijati. U promišljanje treba uključiti utjecaj na gospodarstvo u širem smislu, razvojne mogućnosti kao i mogućnosti implementacije planiranog djelujući 
multidisciplinarno i međusektorskim pristupom.

Bez pravog odgovora na izazov sigurne i održive opskrbe energijom, nacionalno gospodarstvo je izloženo velikim rizicima.

Energetska strategija zemlje može biti samo jedna, usuglašena između kompetentnih stručnjaka, a potom podržana od svih političkih stranaka i građana RH, koja se ustrajno provodi u planiranom smjeru, bez obzira na promjene u vladi RH.

Sustav opskrba energijom podložan je stalnim i suštinskim promjenama koje su počele privatizacijom  prije 30-tak godina, a nastavile se otvaranjem tržišta energije, uvođenjem obnovljivih izvora energije, tehnološkim napretkom u oblasti pretvorba energije, te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pariški sporazum prihvaćen na nedavnom klimatskom samitu u Parizu, te tekuće dramatične fluktuacije cijena nafte na svjetskim tržištima postavljaju dodatna ograničenja.

Europska unija djeluje i usmjerava prema strategiji energetskog jedinstva „Towards an energy union“ koja se smatra temeljem održivosti Europe.

 HIS ukazuje na važnost usuglašavanja, interdisciplinarnog pristupa i donošenja energetske strategije Hrvatske koja će nas uključiti u razmatranje ove problematike kao sudionike razrade strategije EU, a ne na razini izvršitelja nametnutih zadataka, jer je to uvijek skuplje i nepovoljnije.

Dan inženjera Republike Hrvatske
Pozdravili su:

 
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta
Prof.dr.sc. Predrag Šustar
Osobni izaslanik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ministar Šustar pozvao je inženjersku struku na suradnju s Vladom
.
….”Inzistiram na otvorenosti MZOS-a i pozivam vas na redovitu komunikaciju s Vladom, jer će nam bez toga biti puno teže” poručio je ministar Šustar.

 

Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije, Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga
….u ime rektora Sveučilišta u Zagrebu i osobno;
 ….Poželio je HIS-u uspješan daljnji rad i istaknuo značaj i ulogu tehničke struke, te potrebnu suradnju sa drugim strukama u osiguravanju inovacija, transfera tehnologije i komunikacije, ključnih elemenata razvoja. 

Član predsjedništva Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, HAZU,
Akademik Mirko Zelić
u ime Predsjednik
a HAZU, posebno Razreda za tehničke znanosti i svih članova Akademije čestitao je Dan inženjera, a posebno na izboru tako aktualne teme o kojoj će poslije u okviru predavanja reći koliko je tema važna, a po mnogočemu je već kasno reagirano do strane politike i zaduženih.
      

 


Akademik Igor Anić, izražavajući zadovoljstvo što prisustvuje obilježavanju Dana inženjera Republike Hrvatske, te čestitajući u ime šumarskih inženjera koji su obilježili dva i pol stoljeća hrvatskog šumarstva i 170 godina postojanja Hrvatskog šumarskog društva, članice HIS-a. Zahvalio je HIS-u što je u časopisu  HIS INFO 6 prezentiranom na obilježavanju Dana inženjera, HIS posvetio pažnju obilježavanju ovih, tako značajnih obljetnica šumara.

 

 DOMAĆIN  FER

           FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Prof. dr. sc. Mislav Grgić

Dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu

 Dekan  je srdačno  pozdravio sve prisutne u ime Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagreb, te izrazio zadovoljstvo što je  FER domaćin 2. Dana inženjera Republike Hrvatske, te izrazio nadu da će prostor FER-a postati tradicionalno mjesto na kojem ćemo se okupljati svake godine – 2. ožujka.

Osvrnuo se na značaj datuma održavanja Dana inženjera, na same početke djelovanja današnjeg Hrvatskog inženjerskog saveza, te na veliku važnost HIS-a u počecima visoke tehničke naobrazbe još za vrijeme Austro Ugarske Monarhije.

Cijelokupan govor dekana prof. dr. sc. Mislava Grgića možete pročitati na sljedećem linku:  Dekan Grgić – Dan inžnjera – pozdravni govor – 2016_03_02_

 

Dan inženjera RH
Uvodna predavanja


HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ

Prof. dr. sc. Vjera Krstelj
Predsjednica

HIS – DOPRINOS INŽENJERA ODRŽIVOM ENERGETSKOM RAZVOJU

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE, HATZ

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik

ULOGA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE U RAZVOJU INŽENJERSTVA


  

PRIORITETI U ENERGETSKOJ STRATEGIJI
Moderator: Davor Podgorčić, dipl.ing., glavni tajnik HIS-a

POZVANA PREDAVANJA

DALEKOVIDNOST (‘FORESIGHT‘) ZA ENERGETIKU HRVATSKE

Dr. sc. Zoran Morvaj, dipl. ing.
EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj, Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility, internacionalni projekt menadžer

 OBLIKOVANJE MOGUĆIH BUDUĆNOSTI ENERGETIKE HRVATSKE – KOJIM PUTEM DO SIGURNE I ODRŽIVE OPSKRBE ENERGIJOM?

 

   

 Akademik Mirko Zelić
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAZU
Član Predsjedništva HAZU

 JE LI ENERGETSKA KRIZA NEIZBJEŽNA?

 

 

 

 

 

DANU INŽENJERA PRETHODILA SU DVA OKRUGLA STOLA ODRŽANA 22. I 25. VELJAČE 2016.

OKRUGLI STOL  “Inženjeri i zelena gradnja”

HIS: 22. veljače 2016.

22. veljače 2016. održan je Okrugli stol pod nazivom „Inženjeri i zelena gradnja“
U suradnji s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju odabrana je tema okruglog stola vezana uz pojam ZELENA GRADNJA. Čvrsto uvjereni da je zelena gradnja nezaobilazna činjenica održivosti gospodarstva, zdravlja i dobrobiti općenito, HIS i HSZG su ujednačeni u nastojanju da se  promišljanja i stavovi članica obiju institucija prenose i obogaćuju u suradnji s kompetentnim stručnjacima koji mogu i znaju procijeniti potrebe i mogućnosti primjene principa zelene gradnje u gospodarstvu Hrvatske.

Zaključke Okruglog stola “Inženjeri i zelena gradnja”na Danu inženjera prezentirala je:

Snježana Turalija, dipl. oecc.
Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Izvršna direktorica

 

TEME RASPRAVE OKRUGLOG STOLA: 

 • Trendovi u svijetu – uvod
 • Status zelene gradnje u Hrvatskoj
 • Institucionalni i zakonski okviri
 • Obrazovni programi
 • Financijski okviri
 • Kulturna baština – barijere
 • Inženjeri o potrebi praćenja svjetskih
  trendova
 • Integralni pristup svih inženjerskih struka
 • Zelena gradnja – benefiti – dodana vrijednost –  zeleni proizvodi i uporaba

 

OKRUGLI STOL  “Inženjeri o energetici”
HIS:  25. veljače 2016.

Tema okruglog stola odabrana je u suradnji sa Hrvatskim elektroinženjerskim savezom, članicom HIS-a.

Čvrsto smo uvjereni da o ovoj tako važnoj i temeljnoj stavki razvoja i održivosti gospodarstva trebaju promišljati i mišljenja prenositi isključivo kompetentni stručnjaci, koji mogu, znaju i moraju procjeniti potrebe i mogućnosti proizvodnje i distribucije energije, u ovom slučaju elektroenergije, te pripadne industrije koju u tu svrhu Hrvatska treba razvijati.

 

Moderator: prof. dr. sc. Željko Tomšić,
Fakultet elektrotehnike i računarstva, FER

 


PROGRAM                                                    

Nisko ugljična proizvodnja električne energije,

Nuklearna energija                   

Prof. dr. sc. Neven Duić                                Novi obnovljivi izvori i napredne tehnologije proizvodnje
FSB, Sveučilište u Zagrebu,

Zvonimir Sever, dipl. ing. građ.                 Korištenje slobodnog hidropotencijala za proizvodnju električne energije RH
Hrvatska komora inženjera građevinarstva,

Prof. dr. sc. Tajana Krička                          Energetski potencijal poljoprivredne biomase
Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,

Mr. sc. Josip Dundović                                Energetski potencijal šumske biomase
Hrvatska udruga za biomasu,

Prof. dr. sc. Davor Grgić                             Doprinos nuklearnih elektrana u smanjenju CO2 emisija
FER, Sveučilište u Zagrebu,

 Distribucija električne energije, distribuirana proizvodnja i “smart grids”

 Prof. dr. sc. Igor Kuzle                               Mrežne napredne tehnologije, integracija distribuirane proizvodnje i
FER, Sveučilište u Zagrebu                          izazovi u razvoju suvremenih elektroenergetskih mreža                                             

 Gospodarstvo u energetici

Prof. dr.sc. Stjepan Car                            Tehnološki razvoj, u skladu s niskougljičnom strategijom.
Zelena energetska zadruga

Poruka predsjednice Hrvatskog inženjerskog saveza

Poštovani učesnici obilježavanja Dana inženjera Republike Hrvatske, čitatelji/ce, kolege/ice, članice i prijatelji HIS-a,

Sa velikim zadovoljstvom čestitamo Dan inženjera Republike Hrvatske, dan kojim obilježavamo važnost i osjećaj sigurnosti da u našem društvu djeluje veliki broj inženjera koji svojim znanjem i sposobnošću održavaju ovo društvo i omogućavaju gospodrastvu Hrvatske da se nosi sa izazovima sadašnjosti i budućnosti.

Svjetskom danu inženjera, Europskom danu inženjera i Danu inženjera mnogih država pridružio se i Hrvatski inženjerski savez u suradnji s Hrvatskom Akademijom Tehničkih Znanosti,  pozivajući  inženjere na obilježavanje dana inženjera doprinoseći tako boljem pozicioniranju inženjerskih profesija u interesu održivog razvoja.

Zahvaljujemo na visokom pokroviteljstvu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Tihomira Oreškovića. Zahvaljujemo prof.dr.sc. Vladimiru Andročecu, predsjedniku HATZ-a na njegovom prilogu u ovom časopisu i sudjelovanju u organizaciji obilježavanja Dana inženjera. Posebna zahvala Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, domaćinu i suorganizatoru proslave Dana inženjera.

Ove godine temom Dana inženjera: „PRIORITETI U ENERGETSKOJ STRATEGIJI“ ističemo značaj energetike za razvoj Hrvatske, te važnost usuglašenog pristupa unutar Hrvatske kojim ćemo se  pridružiti Europskoj uniji pri usuglašavanju energetske strategije i raspodjele traženih doprinosa svojih članica.

Nažalost, u posljednje vrijeme sve jače dolazi do izražaja da se mogućnosti inženjera i njihov utjecaj na bitne odluke u društvu u Hrvatskoj nedovoljno koristi što koči gospodarski razvoj. Pozivamo sve inženjere svih struka i profesija da se uključe u HIS nastojanja i daju svoj doprinos pozicioniranju inženjerske profesije na razini nužnoj za održavanje ne samo struke i profesije već i društva u cjelini, koje bez tehničke struke ne može sebe dalje graditi.

HIS želi pružiti svu pomoć i podršku članicama doprinoseći prepoznatljivosti inženjerskih potencijala nužnih i nezaobilaznih za razvoj tehnologije i gospodarstva Hrvatske i šire zajednice.

U HIS-u unutar 36 članica udruga raznih profesija i djelovanja sa približno 20.000 inženjera članova, inženjeri sigurno mogu naći sebi odgovarajuću udrugu, udrugu sličnih nastojanja unutar koje će vaše ideje i doprinos razvoju gospodarstva Hrvatske biti lakše ostvarive, jer zajedičko djelovanje uvijek je djelotvornije.  Otvorili smo mogućnost uključivanja naših inženjera na radu u inozemstvu. Pridružite nam se svojim idejama, potrebama u ostvarivanju svojih prava u djelovanju, te eventualnim  prijedlozima i doprinosima u povezivanju s Hrvatskim gospodarstvom.

U ovom broju upoznajte nove članove Upravnog odbora, organizacijsku shemu HIS-a koja se vremenom nadograđuje vašim učešćem, priloge naših članica od kojih posebno ističemo prilog Hrvatskog šumarskog društva,  koje je obilježilo dva i pol stoljeća postojanja šumarstva u Hrvatskoj, a znanjem i marom generacija šumarskih stručnjaka imamo šume koje su po prirodnosti i raznolikosti jedinstvene u Europi.

Poruka predsjednika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Poštovani čitatelji, kolegice i kolege inženjeri svih struka u Republici Hrvatskoj, u ime Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i u svoje osobno, srdačno čestitam i ove godine Dan inženjera Republike Hrvatske, dan koji je inženjerska struka svojim statusom svakako zaslužila, da se obilježi i potakne na promišljanje o njezinoj  izuzetnoj ulozi u razvoju društva.

Inženjer (lat. korijen ingenium, talenat) je intelektualac koji svojim kreativnim djelovanjem razvija ideje, postupke te stvara materijalna dobra u području inženjerstva u cilju osiguranja odnosno povećanja kvalitete životnih i prirodnih uvjeta u razvoju ljudskog roda na našoj planeti.

Znanstveni razvoj, školovanje i razvoj gospodarstva u našoj zemlji protkani su inženjerskim djelovanjem u raznim oblicima koji su u prošlosti, a posebno u posljednja dva stoljeća, poprimili sve organiziraniji razvoj.

Stoga nije čudno da je već 2. ožujka 1878. osnovan u Zagrebu Klub inžinirah i arhitektah, čiji članovi su se školovali na stranim Sveučilištima, a četrdeset godina kasnije, 1918. godine osnovana je Tehnička visoka škola u Zagrebu na kojoj 1919. godine počinje nastava na četiri odsjeka. Ova škola je 1926. godine ušla kao Tehnički fakultet u sastav Sveučilišta u Zagrebu.

Tisuće inženjera školovanih do danas u području tehničkih i biotehničkih znanosti na svim sveučilištima u Hrvatskoj je zavidna intelektualna snaga koja bitno doprinosi sveukupnom razvoju Hrvatske.

Nevjerojatan razvoj znanosti u svijetu kojem svjedočimo posljednjih tridesetak  godina, posebno npr. u IT tehnologijama i biotehnološkom inženjerstvu, a za koji zapravo ne znamo smjer i granice, treba poticati inženjere da praktički tokom cijelog radnog vijeka, a ne samo školovanja, konstantno prihvaćaju nove spoznaje i dostignuća kroz sve oblike obrazovanja.

Stoga je moderno školovanje i znanstveni razvoj te implementacija značajnih znanstvenih i tehnoloških dostignuća sa svjetskih razina bitan čimbenik kvalitete naših inženjera. Udruživanje u razne oblike kao što su društva, savezi, komore i druge strukture, važni su za održavanje i prijenos znanja svih aktivnih inženjera a čime se održava kvaliteta u inženjerskoj struci te se pretače u odgovarajuće zakonske okvire.

Ovdje svakako treba navesti Hrvatski inženjerski savez kao najbrojnije i najšire udruženje inženjera a koje može dobro artikulirati strukovne stavove spram postojećih problema i razvojnih potreba.

Shvaćajući važnost organizacija inženjera u znanosti i obrazovanju kao naprednu silu razvoja 1993. godine, dakle u jeku borbe za samostalnost Hrvatske, grupa od 14 istaknutih znanstvenika  odnosno sveučilišnih profesora iniciralo je osnivanje Akademije tehničkih znanosti Hrvatske kao znanstvene udruge najizvrsnijih znanstvenika u Hrvatskoj u području tehničkih i biotehničkih znanosti koji se biraju u članstvo po strogim kriterijima. Vizija odnosno misija ovakve institucije se je odredila u cilju postizanja vodeće kreativne multidisciplinarne zajednice znanstvenika inženjerskih struka, da što vrsnije doprinose razvoju tehničkih i biotehničkih znanosti u smislu promicanja okupljanja i promicanjem suradnje znanstvenika različitih struka na znanstvenom i obrazovnom području a posebno suradnje s gospodarstvom kroz implementaciju novih znanstvenih dostignuća u gospodarstvo.

Danas Akademija tehničkih znanosti Hrvatske ima razvijen organizacijski sustav u čijem su članstvu 270 istaknutih znanstvenika, iz zemlje i inozemstva, kao članovi suradnici, redoviti članovi, članovi emeritusi , međunarodni članovi te počasni članovi. Svi oni djeluju kroz četrnaest strukovnih odjela, pet odbora i sedam centara.

Posebno je značajno da je Akademija prepoznata na međunarodnoj razini pa je danas punopravni član utjecajnog Europskog udruženja tehničkih akademija – EuroCASE te svjetskog udruženja CAETS čime imamo mogućnost surađivati s ostalim nacionalnim akademijama te sudjelovati na skupovima koji određuju  smjerove istraživanja u tehničkih znanostima i podupiru  određene razvojne projekte u suradnji s Europskom komisijom.

Postojeća kriza financijskog i poslovnog stanja u društvu a posebno u gospodarstvu sigurno nije dobra podloga za razvoj inženjerskih struka ali ako naše društvo shvati da su inženjeri  veoma važan i nezaobilazan čimbenik izlaska iz krize te da prvenstveno treba ulagati i poticati obrazovanje i znanost,  sigurno će se brže iz ove krize i izvući.

Svakako inženjeri trebaju odgovoriti na ove izazove te biti mnogo glasniji i svojim aktivnostima i rješenjima poticati političare da konačno uvaže mišljenja inženjerske struke.

Novosti
Comments are closed.