Nagrade i priznanja

Mar 13, 2014

Prema Pravilniku o priznanjima i nagradama Hrvatskog inženjerskog saveza po kojem
udruge i pojedinci dobivaju priznanja dobitnici su:

I. Počasno članstvo

POČASNI PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Jure Radić
Ivo Legiša, dipl. ing.

POČASNI ČLAN HIS-A
Končar elektroindustrija d.d.
Dok Ing d.o.o.

II. Priznanja članicama HIS-a
Dobitnici priznanja za izuzetna postignuća:
HAD, HŠD, UHA, HGD, HSGI

Dobitnici priznanja za uspješno komuniciranje sa znanstveno-stručnom javnosti i ostalim
zainteresiranim ciljanim skupinama; časopis priznate kvalitete, mrežne stranice
HDKI, HDO

Dobitnici priznanja za uspješno strukovno obrazovanje:
EDZ, DGIZ

Dobitnici priznanja za sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima HIS-a:
UHRI, UPZ

III. Zahvale podupirajućim institucijama, tvrkama i članovima za:
uspješnu znanstveno – stručnu suradnju:

FEANI, VDI, AZVO

financijsku potporu:
Grad Zagreb, gradonačelnik Milan Bandić

IV Zaslužnim pojedincima za pomoć u djelovanju HIS-a:
gdin. Boris Čupić, dipl. ing. građ.
Prof. Damir Mataušić, akad. kipar
gdin. Slaven Duplančić, dipl. ing.

te djelatnicima HIS-a za dugogodišnji uspješni rad:
gđa. Ljubica Bonačić Krešić,
gđa. Ankica Sišćan

., HIS
Comments are closed.