Pozivno pismo

May 24, 2016

Udruga inženjera hrvatske dijaspore / Croatian Diaspora Engineering Society

U OSNIVANJU

Misija, vizija i ciljevi koje pokušavamo ostvariti nužno uključuju i vode nas do potrebe da integriramo sve snage koje možemo, ne samo ovdje u Hrvatskoj, već i mnogo šire.

Pozivamo sve inženjere i inženjerke zaposlene diljem svijeta da pomognu svojim iskustvom, a sve u interesu mnogo širih ciljeva, upravo onih doprinosa kvaliteti življenja koje ovom svijetu mogu dati inženjeri.

U Hrvatskoj posebno osjećamo potrebu za povezivanjem i omogućavanjem našim inženjerima sa dragocjenim iskustvom koje stječu na radu u inozemstvu, da daju mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, tehničkoj regulativi i ostalim stručnim materijalima temeljem upita i/ili odluke o potrebi djelovanja, naravno kada to budu željeli i mogli.

Radi mogućnosti povezivanja i ostvarivanja bržeg i djelotvornog kontakta pokrećemo osnivanje udruge u kojoj će upravo ta dragocijena iskustva, stečena na radu izvan domovine, doći do izražaja.

Na ideju o osnivanju ove udruge došla sam iz osobnog iskustva budući često komuniciram sa nekoliko vrlo bliskih inženjera i inženjerki na radu u inozemstvu, bila sam na radu u inozemstvu, a provjera ideje o osnivanju ove udruge je naišla na odobravanje.

U posljednje vrijeme suočeni smo, ne samo sa dobrim posljedicama globalizacije i mobilnosti, već i onim težim slučajevima kada stručnjaci odlaze u druge zemlje, ne zato da tamo steknu iskustva i prošire svoja znanja, već i zato da nađu posao koji kod kuće nemaju, barem ne takav kakav žele i mogu prihvatiti.

U Hrvatsku također dolaze stručnjaci i oni koji žele, ali i oni koji nemaju drugog izbora. Ovi inženjeri su također na radu u inozemstvu-njihovo inozemstvo je Hrvatska. Vrijedno će biti razmisliti o mogućnosti njihovog uključivanja i doprinosa putem udruživanja u udrugu sličnog karaktera.

Vašim uključivanjem stvoriti će se uvjeti za osnivanje Udruge inženjera hrvatske dijaspore temeljem broja članova i izradom potrebnih dokumenata za djelovanje udruge.

U nastavku se nalazi link na obrazac za učlanjivanje;   zahtjev za upis u članstvo  

Unaprijed zahvaljujemo na Vašem interesu

 

Prof. dr. sc. Vjera Krstelj, dipl. ing.
HIS, Predsjednica

 

 

 

Uncategorized
Comments are closed.