Prava i obveze članica

Mar 06, 2014

Sve su članice HIS-a jednake u pravima i obvezama.

Prava članica su:
sudjelovanje u djelatnostima HIS-a; izbor članova u upravna tijela HIS-a; korištenje kolegijalne i solidarne pomoći ostalih članica HIS-a; korištenje prostorija Doma; korištenje ostalih prava u vezi s članstvom u HIS-u.

Obveze članica su:
pridržavanje odredaba Statuta i općih akata HIS-a, te odluka tijela HIS-a; izvršavanje zadataka i ostvarivanje svrhe HIS-a; čuvanje ugleda HIS-a i poštovanje ustroja HIS-a; poštovanje Etičkog kodeksa; pomaganje ostalim članicama HIS-a; uredno plaćanje članarine i svojih troškova koje učine u Domu HIS-a; izvršavanje ostalih obveza u vezi s članstvom u HIS-u i djelovanjem u Domu HIS-a.

Prestanak članstva:
dobrovoljnim istupanjem iz HIS-a, prestankom rada članice; brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine u roku dužem od godine dana ili isključenjem, na što ima pravo žalbe Skupštini HIS-a u roku od 15 dana. Odluka Skupštine je konačna.

HIS
Comments are closed.