Archive for Uncategorized

Podupirajuće članstvo

Feb 07, 2017 Comments Off on Podupirajuće članstvo by

Podupirajući članovi HIS-a mogu biti pravna lica koja imaju interesa i žele pomagati HIS-u u ostvarivanju njegovih ciljeva i provođenju djelatnosti za postizanje ciljeva. Doprinos podupirajućih članova može se realizirati na materijalni i nematerijalni način. (Statut HIS-a članak 15)  Podupirajući članovi putem donacije potvrđuju svoje članstvo te podupiru općenito  aktivnosti HIS-a. Posebni doprinos može se […]

Uncategorized Read more

Zapisnici

May 25, 2016 Comments Off on Zapisnici by
Uncategorized Read more

Obrazac – članstvo

May 24, 2016 Comments Off on Obrazac – članstvo by

          Obrazac – zahtjev za upis u Udrugu inženjera hrvatske dijaspore – UIHD   * Ispunjeni obrazac zahtjeva molimo pošaljite na e-mail adresu: tajnistvo@his-hr.hr

Uncategorized Read more

Pozivno pismo

May 24, 2016 Comments Off on Pozivno pismo

Udruga inženjera hrvatske dijaspore / Croatian Diaspora Engineering Society U OSNIVANJU Misija, vizija i ciljevi koje pokušavamo ostvariti nužno uključuju i vode nas do potrebe da integriramo sve snage koje možemo, ne samo ovdje u Hrvatskoj, već i mnogo šire. Pozivamo sve inženjere i inženjerke zaposlene diljem svijeta da pomognu svojim iskustvom, a sve u interesu […]

Read more

Članstvo – inozemstvu

May 24, 2016 Comments Off on Članstvo – inozemstvu
Read more

Domaći i međunarodni skupovi

Mar 20, 2016 Comments Off on Domaći i međunarodni skupovi

14.-17. studeni 2018., 43. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA 2018. 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova BUDI UZOR 2018.  POZIVNICA – 2018 Zagrebački velesajam, paviljon 7, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb  13.-16. studeni 2018., Drugi međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane – „Životni ciklus hrane” – HMD     Poziv Drugi međunarodni Kongres […]

Read more

Tijela HIS-a

Mar 20, 2016 Comments Off on Tijela HIS-a

Stranica u izradi.

Read more

Cijeloživotno obrazovanje

Mar 20, 2016 Comments Off on Cijeloživotno obrazovanje

Stranica u izradi

Read more

Suradnja

Mar 20, 2016 Comments Off on Suradnja

Stranica u izradi.

Read more

Sud Časti HIS-a

Jul 13, 2015 Comments Off on Sud Časti HIS-a
Read more