Archive for HIS

Tajništvo

Jun 14, 2012 Comments Off on Tajništvo
Read more

HIS-FEANI Nacionalno povjerenstvo, NMC

Apr 27, 2012 Comments Off on HIS-FEANI Nacionalno povjerenstvo, NMC

Član  1. Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić Struka – Šumarstvo Radno mjesto / kontakt – Redoviti profesor na Šumarskom fakultetu, Predstojnica zavoda ZPT  rbeljo@sumfak.hr   Član  2. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić Struka – Građevina – hidrotehnika i geotehnika Radno mjesto / kontakt – Prorektorica za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci nozanic@uniri.hr      Član  3. Prof. dr. sc. Lovre Krstulović Opara […]

Read more

Kalendar seminara / tečajeva

Apr 27, 2012 Comments Off on Kalendar seminara / tečajeva

25. siječnja 2018. – 25. svibnja 2018. Hrvatski savjet za zelenu gradnju GREEN BUILDING PROFESSIONAL – polugodišnji edukacijski program   Travel & Technology HUB Gacka 16, Zagreb 23. i 24. studeni 2017. Udruga za promicanje zaštite  Pripremni tecaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara Berislavićeva 6, HIS 6. listopada 2017.  Udruga za promicanje zaštite […]

Read more

Odbor za upravljanje Doma HIS-a

Apr 26, 2012 Comments Off on Odbor za upravljanje Doma HIS-a

Boris Čupić, dipl. ing. građ.  Drago Frković, dipl. ing.  Fran Marović, dipl. ing.   Na 64. sjednici HIS Upravnog odbora imenovani su članovi Odbora za upravljanje Domom HIS-a, OUD, kao savjetodavno tijelo  UO-a  i pomoć u rješavanju pitanja povezanih s upravljanjem Doma HIS-a.  Odbor za upravljanje Domom HIS-a (u daljnjem tekstu OUD) je radno tijelo […]

Read more

Odbor za registraciju

Apr 26, 2012 Comments Off on Odbor za registraciju

Član 1. Prof. dr. sc. Branka Vojnović Struka – Tekstilna tehnologija Kontakt – Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu,  branka.vojnovic@ttf.hr   Sektor djelovanja – Visoko obrazovanje   Član 2. Božica Rukavina, univ. spec. techn. aliment. Struka – Agronomija Kontakt – Ministarstvo poljoprivrede RH, bozica.rukavina@mps.hr Sektor djelovanja – Ministarstvo   Član 3. Bruno Novina, dipl. ing. kem. teh. Struka – kemijska tehnologija […]

Read more

Upravni Odbor

Apr 23, 2012 Comments Off on Upravni Odbor

UPRAVNI ODBOR HIS-a Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine HIS-a. Upravni odbor HIS-a ima 11 članova koje bira Skupština HIS-a iz svojih redova na prijedlog predsjednika HIS-a. Predsjednik HIS-a predsjednik je Upravnog odbora HIS-a po svom položaju. Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, uzastopce najviše dva puta. Sjednice Upravnog odbora održavaju […]

Read more

Zahtjev za upis u članstvo HIS-a / Matičnu knjigu članica HIS-a

Apr 16, 2012 Comments Off on Zahtjev za upis u članstvo HIS-a / Matičnu knjigu članica HIS-a

1. Obavezno je ispuniti priložene formulare: Zahtjev za upis udruge u HIS / Matičnu knjigu članica HIS-a  Tablica za upis članova udruge(excel)                   2. Nužni prilozi : Odluka o osnivanju udruge / Kopija zapisnika osnivačke Skupštine  (jedan primjerak) Statut udruge Rješenje o upisu u registar udruga Pisana izjava […]

Read more

Protected: Zapisnici UO-a

Apr 16, 2012 Comments Off on Protected: Zapisnici UO-a

There is no excerpt because this is a protected post.

Read more

Predsjednik i Upravni Odbor

Apr 16, 2012 Comments Off on Predsjednik i Upravni Odbor
Read more

Članovi Skupštine HIS-a (2016.-2020.)

Apr 13, 2012 Comments Off on Članovi Skupštine HIS-a (2016.-2020.)

  Mr. sc. Juraj Orenda Sanja Cvjetko Jerković, dipl. ing. arh. Dr. sc. Božidar Filipović – Grčić Vladimir Kramberger, dipl. ing. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ. Dragan Blažević, dipl. ing. građ. Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. Doc. dr. sc. Milan Rezo Davor Podgorčić, dipl. ing. Doc. dr. sc. Domagoj Vrsaljko Mr. sc. […]

Read more