Archive for HIS

Protected: Dokumenti kandidata za provjeru

Oct 01, 2013 Comments Off on Protected: Dokumenti kandidata za provjeru

There is no excerpt because this is a protected post.

Read more

Članovi Upravnog Odbora

Jun 17, 2013 Comments Off on Članovi Upravnog Odbora

Na sjednici izborne Skupštine HIS-a 25. studenog 2019. izabran je novi Upravni odbor HIS-a na mandat 2019-2023. Članovi Upravnog odbora su: HIS; Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., predsjednik HSGI; Luka Jelić, dipl. ing. građ. HDKI; Prof. dr. sc. Vesna Tomašić HDK; Tihomir Babić, dipl. ing. el. HIST; Prof. dr. sc. Sandra Bischof HMD; Mr. sc. […]

Read more

Glavni tajnik

Jun 14, 2012 Comments Off on Glavni tajnik

        Glavni tajnik: Davor Podgorčić, dipl. ing. Berislavićeva 6 10000 Zagreb Tel: Tel: + 385 1 48 80 985 Fax: + 385 1 48 72 491 Email: davor.podgorcic@xnet.hr              

Read more

Tajništvo

Jun 14, 2012 Comments Off on Tajništvo
Read more

HIS-FEANI Nacionalno povjerenstvo, NMC

Apr 27, 2012 Comments Off on HIS-FEANI Nacionalno povjerenstvo, NMC

Član  1. Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić Struka – Šumarstvo Radno mjesto / kontakt – Redoviti profesor na Šumarskom fakultetu, Predstojnica zavoda ZPT  rbeljo@sumfak.hr   Član  2. Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić Struka – Građevina – hidrotehnika i geotehnika Radno mjesto / kontakt – Prorektorica za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci nozanic@uniri.hr      Član  3. Prof. dr. sc. Lovre Krstulović Opara […]

Read more

Kalendar seminara / tečajeva

Apr 27, 2012 Comments Off on Kalendar seminara / tečajeva

21. i 22. ožujka 2024.  Udruga za promicanje zaštite Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara   HIS, Berislavićeva 6, Zagreb 9. i 10. studeni 2023.  Udruga za promicanje zaštite Pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara   HIS, Berislavićeva 6, Zagreb 5. i 6. svibnja 2022.  Udruga za promicanje zaštite Pripremni tečaj […]

Read more

Odbor za upravljanje Doma HIS-a

Apr 26, 2012 Comments Off on Odbor za upravljanje Doma HIS-a

Boris Čupić, dipl. ing. građ.  Drago Frković, dipl. ing.  Fran Marović, dipl. ing.   Na 64. sjednici HIS Upravnog odbora imenovani su članovi Odbora za upravljanje Domom HIS-a, OUD, kao savjetodavno tijelo  UO-a  i pomoć u rješavanju pitanja povezanih s upravljanjem Doma HIS-a.  Odbor za upravljanje Domom HIS-a (u daljnjem tekstu OUD) je radno tijelo […]

Read more

Odbor za registraciju

Apr 26, 2012 Comments Off on Odbor za registraciju

Član 1. Prof. dr. sc. Branka Vojnović Struka – Tekstilna tehnologija Kontakt – Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu,  branka.vojnovic@ttf.hr   Sektor djelovanja – Visoko obrazovanje   Član 2. Božica Rukavina, univ. spec. techn. aliment. Struka – Agronomija Kontakt – Ministarstvo poljoprivrede RH, bozica.rukavina@mps.hr Sektor djelovanja – Ministarstvo   Član 3. Bruno Novina, dipl. ing. kem. teh. Struka – kemijska tehnologija […]

Read more

Upravni Odbor

Apr 23, 2012 Comments Off on Upravni Odbor

UPRAVNI ODBOR HIS-a Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine HIS-a. Upravni odbor HIS-a ima 11 članova koje bira Skupština HIS-a iz svojih redova na prijedlog predsjednika HIS-a. Predsjednik HIS-a predsjednik je Upravnog odbora HIS-a po svom položaju. Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, uzastopce najviše dva puta. Sjednice Upravnog odbora održavaju […]

Read more

Protected: Zapisnici UO-a

Apr 16, 2012 Comments Off on Protected: Zapisnici UO-a

There is no excerpt because this is a protected post.

Read more