Upravni Odbor

Apr 23, 2012

UPRAVNI ODBOR HIS-a

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine HIS-a.
Upravni odbor HIS-a ima 11 članova koje bira Skupština HIS-a iz svojih redova na prijedlog predsjednika HIS-a.

Predsjednik HIS-a predsjednik je Upravnog odbora HIS-a po svom položaju.
Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, uzastopce najviše dva puta.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

Osnovni poslovi i obaveze Upravnog Odbora:

  • utvrđuje prijedlog Statuta HIS-a, njegove izmjene i dopune,
  • utvrđuje prijedloge općih akata HIS-a,
  • donosi akte o ustroju HIS-a,
  • provodi odluke i zaključke Skupštine,
  • usklađuje rad članica HIS-a,
  • donosi Pravilnik o korištenju Doma HIS-a, te pravima i obvezama članica koje koriste poslovni prostor u Domu,
  • osniva svoja radna tijela
  • odlučuje o sklapanju pravnih poslova….

više na statut

 

HIS
Comments are closed.