Prvi Predsjednik

Apr 13, 2012

Ing. Kamilo Bedeković – Prvi Predsjednik kluba

Kamilo Bedeković rođen je u Zagrebu 3. srpnja 1839. godine. Otac mu Janko bio je zastupnik u zajedničkom saboru u Požunu i Beču. Gimnaziju je završio u Karlovcu (1851.), realku u Landstrassu (1856.) a politehniku (Tehnische Hockschule) u Beču 1858. Na njegovu političku orjentaciju vjerovatno je utjecalo i to što je bio oženjem s kćerkom Ljudevita Gaja.

Nakon diplomiranja vratio se u domovinu i radio na gradnji ceste Stinica – Alan. Pitom je od 1861. do 1869. bio predstojnik građevnog ureda grada Zagreba. Potom je (1869. – 1871.) radio na izgradnji željezničke pruge Karlovac – Rijeka, gdje je 1871.-72. bio nadinženjer. Nakon toga je nastavio raditi u vladinu odsjeku u Zagrebu gdje je vodio poslove na rekonstrikciji u potresu stradalih građevina. Na tom je poslu proveo reogranizaciju tehničke službe te organizirao tečajeve iz građevno-obrtničkih poslova. Napisao je više radova u glasilu društva. Bio je u prvim desetljećima postojanja društva jedan od najaktivnijih njegovih članova, a dužnost predsjednika je osim od 1878. do 1880. obnašao i u razdoblju 1892.-1900.

HIS
Comments are closed.