Author Archive

Odbor za registraciju

Apr 26, 2012 Comments Off on Odbor za registraciju

Član 1. Prof. dr. sc. Branka Vojnović Struka – Tekstilna tehnologija Kontakt – Tekstilno tehnološki fakultet u Zagrebu,  branka.vojnovic@ttf.hr   Sektor djelovanja – Visoko obrazovanje   Član 2. Božica Rukavina, univ. spec. techn. aliment. Struka – Agronomija Kontakt – Ministarstvo poljoprivrede RH, bozica.rukavina@mps.hr Sektor djelovanja – Ministarstvo   Član 3. Bruno Novina, dipl. ing. kem. teh. Struka – kemijska tehnologija […]

Read more

Upravni Odbor

Apr 23, 2012 Comments Off on Upravni Odbor

UPRAVNI ODBOR HIS-a Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine HIS-a. Upravni odbor HIS-a ima 11 članova koje bira Skupština HIS-a iz svojih redova na prijedlog predsjednika HIS-a. Predsjednik HIS-a predsjednik je Upravnog odbora HIS-a po svom položaju. Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, uzastopce najviše dva puta. Sjednice Upravnog odbora održavaju […]

Read more

Protected: Zapisnici UO-a

Apr 16, 2012 Comments Off on Protected: Zapisnici UO-a

There is no excerpt because this is a protected post.

Read more

Predsjednik i Upravni Odbor

Apr 16, 2012 Comments Off on Predsjednik i Upravni Odbor
Read more

Apr 15, 2012 Comments Off on

Sve materijale koje želite uvrstiti na stranici HIS-a, pošaljite u tajništvo.

Read more

Članovi Skupštine HIS-a (2020.-2024.)

Apr 13, 2012 Comments Off on Članovi Skupštine HIS-a (2020.-2024.)

Oliver Vlainić, dipl. ing. Mr. sc. Damir Delač Marina Mamić, dipl. ing. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale Dr. sc. Maja Mičetić Dragutin Juraj, dipl. ing. Srđan Čop, dipl. ing. Mr. sc. Miro Džapo Vladimir Katanić, dipl. ing. el. Krunoslav Petrović, dipl. ing. Davor Duplančić, dipl. ing. Željka Sokolović, dipl. ing. Željka Hrs Borković, d.i.a. Prof. […]

Read more

Svi predsjednici HIS-a

Apr 13, 2012 Comments Off on Svi predsjednici HIS-a

Predsjednici HIS-a od osnutka do danas 1878. – 1880. Kamilo Bedeković 1881. – 1883. Josip Altman 1884. – 1885. Juraj Augustin 1886. – 1887. Ferdo Kondrat 1888. – 1889. Josip Altman 1890. – 1891. Janko Gragor st. 1892. – 1900. Kamilo Bedeković 1901. – 1902. Dragutin Kučenjak 1903. – 1904. Julijo Stanisavljević 1905. – 1906. […]

Read more

Prvi Predsjednik

Apr 13, 2012 Comments Off on Prvi Predsjednik

Ing. Kamilo Bedeković – Prvi Predsjednik kluba Kamilo Bedeković rođen je u Zagrebu 3. srpnja 1839. godine. Otac mu Janko bio je zastupnik u zajedničkom saboru u Požunu i Beču. Gimnaziju je završio u Karlovcu (1851.), realku u Landstrassu (1856.) a politehniku (Tehnische Hockschule) u Beču 1858. Na njegovu političku orjentaciju vjerovatno je utjecalo i […]

Read more

Prva pravila

Apr 13, 2012 Comments Off on Prva pravila

Prva pravila Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu. Evo teksta prvih Pravila Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu iz 1878. godine.  l. Svrha kluba jest: spojiti pojedine tehničke sile za unapređjivanje strukovnoga rada i družtvenoga života. 2. Članom kluba postaje svaki inžinir i arhitekt, kojega primi zato izahrani i u 7 naznačen i odbor sa […]

Read more

Zapisnici

Apr 13, 2012 Comments Off on Zapisnici

Zapisnik Skupštine HIS-a održane 18. lipnja 2015 _______________________________________________________________________________   Zapisnik godišnje Skupštine HIS-a održane 17. prosinca 2014.  Privici – Računi dobiti i gubitka: 2013. godina   /  1. kvartal 2014. god. ________________________________________________________________________ Zapisnik izvanredne Skupštine HIS-a održane 5. prosinca 2013. godine. ________________________________________________________________________ Zapisnik sjednice Skupštine HIS-a održane 4. lipnja 2013. godine ________________________________________________________________________   Zapisnik sjednice Skupštine […]

Read more