Poruka Predsjednice 2014

Mar 10, 2014

HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ, HIS, obilježio je 135 godina djelovanja, ponoseći se postignućima i dodjelom priznanja zaslužnima, o čemu možete više saznati na ovim stranicama HIS-a.

HIS je danas najveća udruga inženjera u Hrvatskoj. Članstvom u HIS-u članice stječu prava, ali i obaveze. Obaveze članica nisu se bitno mjenjale tijekom ovog dugog niza godina, međutim u posljednje vrijeme moramo nažalost mijenjati odnos prema članicama koje se ovih temeljnih i minimalnih obaveza ne pridržavaju. Znajući da su neke od članica u težoj situaciji što se tiče osipanja članstva, rukovođenja i programskih sadržaja pa do financijskih poteškoća, duže vremena uprava je imala razumjevanja.

Uspostavljanjem čvrste povezanosti sa Europskom federacijom inženjera, FEANI, našom krovnom organizacijom sa sjedištem u Briselu, HIS predstavlja svoje članice različitih inženjerskih struka sa ukupno više od 20.000 inženjera, a putem članstva u FEANI-u povezuje se u veću obitelj od približno 4 milijuna inženjera u Europi. Ova povezanost ima također prava i obaveze, a jedna od temeljnih obaveza je informacija o članstvu i broju inženjera kojim doprinosimo potencijalu europskih inženjera.

U okviru audita koji je u tijeku provođenja u HIS-u utvrđeno je članstvo u skladu sa Statutom, temeljem upisa i osvježavanja podataka i potrebnih dokumenata u Matičnoj knjizi HIS-a.

Članice HIS-a sa današnjim danom unesene su u popis članica, a ostale koje to nisu molimo da dostave potrebne podatke kako bi održale članstvo i kao takve mogle biti uključene u aktivnosti HIS-a.

HIS u skladu sa svojom strategijom doprinosi prvenstveno podršci i prepoznavanju važnosti i kompetentnosti inženjerskih profesija u gospodarstvu i razvoju u širem smislu, te unapređenju kvalitete rada i življenja u najboljoj mogućoj ravnoteži sa okolinom i okolišem.

Hrvatska je članica Europske unije, a inženjeri koji su završili studije na Hrvatskim visokim učilištima dodjelom Inženjerske iskaznice – EngineerIng Card – dio su inženjera Europske unije kojima je olakšana mobilnost/zapošljavanje u skladu sa Europskom direktivom. HIS izdaje iskaznice temeljem ovlaštenja od FEANI-a, zahtjeva i provjere postignutog obrazovanja u skladu sa uvjetima koji su dogovoreni unutar EU o međusobnom priznavanju inženjerske profesije. (više: INŽENJERSKA ISKAZNICA). Objedinjavanje tržišta inženjerska iskaznica biti će uskoro dokaz kompetencije i na hrvatskom tržištu.
Moderno društvo u kojem živimo ima mnoga očekivanja; sada sve treba gledati u Europskim i globalnim dimenzijama; izuzetno je važno da tehničko obrazovanje bude usporedivo jer inženjeri trebaju živjeti svoju globalnu odgovornost.
Koristim priliku da Vas pozovem i uz Vašu kreativnost putem HIS-a osiguramo podršku vodećoj ulozi inženjera i utjecaju na ključne odluke u društvu, te pomoć u gradnji sustava tehničkog obrazovanja, koje će osigurati potrebna izlazna znanja za postizanje kompetentnosti. Time ćemo omogućiti budućim inženjerima da osiguraju pripadajuću im vodeću ulogu i utjecaj.
Pridružite nam se; neka HIS i njegovi potencijali budu jedno od Vaših uporišta, a multidisciplinarnost nova mogućnost rješavanja problema i izazova.

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj

HIS, Predsjednica

Uncategorized
Comments are closed.