Statut

Apr 10, 2012

8. srpnja 2016.

Statut HIS-a, usvojen na sjednici Skupštine HIS-a 28. lipnja 2016.

_________________________________________________________________________________

Prijedlog novog Statuta HIS-a 2016 – usklađen sa novim Zakonom o udrugama

Poslovnik o radu Skupštine – revizija

 __________________________________________________________________________

 Na sjednici Izborne Skupštine HIS-a, 04. lipnja 2013. jednoglasno je donesen novi Statut HIS-a.
Odluci Skupštine je prethodila, sukladno čl.49 Statuta HIS-a, odluka o promjeni Statuta, a na prijedlog Upravnog odbora HIS-a.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči HIS-a, 10. 06. 2013.,
a primjenjuje se s danom upisa u registar udruga Republike Hrvatske.

Statut HIS-a možete učitati  ovdje.

 

HIS
Comments are closed.