Izložba u HIS-u

May 10, 2022
  1. SALON MLADIH

 

SITUACIJA
Palača Vranyczany (HIS), Galerija Forum, Galerija Stančić, Galerija Canvas,
10.5. – 31.5.2022.
Kustosica: Nevenka Šarčević

Izložbeni program ovogodišnjeg Salona mladih proširio se na više lokacija. Izložba „Situacija“ će se 10.05.2022. otvoriti na čak četiri lokacije  – u 18:00 Galerija Canvas, 19:00 Galerija Stančić, 20:00 Palača Vranyczany (HIS), 21:00 Galerija Forum.
 

Kustoska koncepcija izložbe Situacija nazvana je prema nazivu tradicionalnog programa Salona mladih koji se održao na nekima od povijesnih izdanja Salona.
 
Ovogodišnja Situacija predstavit će trideset pet pozvanih autora prema selekciji Nevenke Šarčević. Riječ je o izložbi umjetnika do 35 godina čiji su radovi nastajali u posljednje dvije godine, a popis umjetnika koji izlažu na izložbi pogledajte na linku.

“S obzirom na neograničenost kustoskom koncepcijom, program Situacija nastoji stvoriti uvid u tematske okupacije i kreativne aspiracije, a napose dosege mladih umjetnika uzimajući u obzir različitost pristupa korištenja medija, tehnika i materijala. Budući da nema predviđenog niti isključivo jednog tematskog okvira, dobra je prilika za relevantnu vizuru različitih likovnih i konceptualnih narativa. Uz navedeno, među važnim ciljevima programa ove Situacije predstavljanje je kvalitetnih radova mladih autora/ica, prije svega onih koji još nisu dobili pozornost stručne i šire javnosti, a onda i stavljanje u korelaciju s nekima koji su se već afirmirali. Time se nastoji stvoriti jedan od mogućih presjeka kreativnih dometa, a s tim u vezi i jedinstven pogled na njihov upliv u recentnoj hrvatskoj likovnoj sceni.” (Nevenka Šarčević)

 
Nevenka Šarčević (Požega, 1987.) doktorandica je povijesti umjetnosti i urednica Art magazina Kontura, aktivna je kao kustosica, prati recentnu likovnu scenu, piše osvrte i likovne kritike te priprema intervjue za stručne časopise i portale. Sudjeluje i na znanstveno-stručnim skupovima s fokusom na povijesno-umjetničke teme. Pet je godina uređivala povijesno-umjetničku radioemisiju čiji je sadržaj objavljen (2019.) u istoimenoj knjizi Bokobran. Članica je studijske sekcije ULUPUH-a i HS AICA-e.
Više o programu saznajte na WEB stranici Salona mladih.

Vijesti
Comments are closed.