Dom HIS-a

Apr 10, 2012

Dobrodošli u HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ,

HIS online

Hrvatski inženjerski savez, HIS, Croatian Engineering Association, je neprofitna organizacija, savez udruga, koji ujedinjuje društva inženjera u području tehničkih i biotehničkih struka, predstavljajući tako više od trideset tisuća inženjera koji djeluju u Hrvatskoj i šire.

Osnovna misija HIS.-a je sinergijsko ujedinjavanje udruga i organizacija inženjerske profesije stvarajući učinkovitu i vrijednu suradnju za potrebe inženjerske struke u njenom značajnom doprinosu osiguravanja razvoja, sigurnosti i zdravlja, zaštite okoliša i općenito unapređenja kvalitete života.

HIS ostvaruje svoj cilj putem  aktivnosti usmjerenih ka boljem pozicioniranju inženjera u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i gospodarstvu, te  pružanjem usluga u osiguravanju multilateralnog priznavanja inženjerske struke, kvalifikacija i kompetentnosti ne samo u Hrvatskoj.

HIS je pravna osoba registrirana sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva 6 i 8. Legalni je i povijesni sljedbenik udruge’ Klub inženjerah i arhitektah, Zagreb’, osnovanog  2. ožujka 1878. godine.

Od osnutka do danas savez je mjenjao imena u skladu sa prilikama i neprilikama povijesnih razdoblja, ali misija i temeljne odrednice djelovanja su ostale trajne tijekom  više od 130 godina. (o ovome više: povijest HIS-a)

Featured, HIS
Comments are closed.