Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštita Palače Vranyczany, Berislavićeva 6-8, Zagreb

Jul 28, 2023

Operacija:                       Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštita Palače Vranyczany,         Berislavićeva 6-8, Zagreb

 

 

Korisnik:                          Hrvatski inženjerski savez, Berislavićeva 6, Zagreb

Ukupna vrijednost:       258.967,95 EUR

Razdoblje provedbe:    2. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.

 

 

Hrvatski inženjerski savez podnio je dana 12.02.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija na IX. sjednici održanoj dana 19.12.2022. godine prihvatilo je projektni prijedlog temeljem čega je Ministarstvo kulture i medija donijelo Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava Hrvatskom inženjerskom savezu za projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Vranyczany, Berislavićeva 6-8, Zagreb. 

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za Operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije potpisan je 2.siječnja 2023.

 

Vijesti
Comments are closed.