Engineers 4 Europe

May 25, 2023

Krovna europska organizacija HIS-a Engineers Europe vodi projekt E4E „Engineers 4 Europe“ (rujan 2022 – kolovoz  2025). Projekt „ Engineers 4 Europe“ (E4E) je operativni odgovor na brojne izazove inženjerske profesije u Europi.

Svrha projekta E4E je istražiti evoluciju inženjerske profesije iz operativne perspektive.
Tri su primarna cilja E4E:

  1. Doprinijeti jačanju kapaciteta inženjerske profesije za rješavanje društvenih izazova i prioriteta EU-a, kao što su digitalne i zelene transformacije i dekarbonizacija.
  2. Premostiti jaz između obrazovanja, obuke i industrije u području inženjerstva.
  3. Provesti okvire kompetencija EU-a, uključujući DigComp, LifeComp i EntreComp, u kontekstu inženjerske profesije.

 

Nastavno na projekt “E4E” u sklopu programa ERASMUS+, formirane su dvije elektroničke ankete, te vas pozivamo da u svrhu projekta i  prvog sastanka “European Engineering Skills Council” koji je planiran za rujan ove godine ispunite ankete na dolje navedenim poveznicama:  

Anketa 1 : https://www.1ka.si/a/e4d66645

Anketa 2 : https://www.1ka.si/a/ed8243ab

Vaši odgovori prikupljati će se centralno (Engineers Europe), te će omogućiti izradu prvog izvješća s jasnim statistikama za sastanak  “European Engineering Skills Council”.

Zahvaljujemo na vašem doprinosu.

Vijesti
Comments are closed.