Popis članica

Mar 22, 2019

 

1.  Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRÉ

Conseil International des Grands Réseaux Électriques

HRO CIGRÉ
www.hro-cigre.hr
Predsjednik:
Dr. sc. Goran Slipac
2.  Hrvatska udruga inženjera i tehničara za osiguravanje plovidbe zrakoplova HUITOPZ
http://www.huitopz.hr/
Predsjednik:
Tomislav Tonković, dipl. ing.
3.  Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa

Croatian Association of Petroleum Engineers and Geologists

HUNIG
www.hunig.hr
Predsjednik:
Želimir Šikonja, dipl. ing.
4.  Hrvatski inženjerski savez tekstilaca

Croatian Association of Textile Engineers

HIST
www.hist.hr
Predsjednik:
Ljubo Alpeza, dipl. ing. 
5.  Hrvatski laboratoriji CROLAB

Croatian Laboratories

CROLAB
www.crolab.hr
Predsjednik:
Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Živković
6. Hrvatski savez građevinskih inženjera HSGI
www.hsgi.org
Predsjednica:
Mirna Amadori, dipl. ing.
7. Hrvatsko agronomsko društvo  HAD
www.agronomsko.hr
Predsjednik:
Dr. sc. Josip Haramija
8. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa 

Croatian Society of Chemical Engineers – CSCE

HDKI
www.hdki.hr
Predsjednik:
Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča
9. Hrvatsko društvo održavatelja 

Croatian Maintenance Society

HDO
www.hdo.hr
Predsjednik:
Drago Frković, dipl. ing.
10. Hrvatsko društvo za goriva i maziva 

Croatian Society for Fuels and Lubricants

GOMA
www.goma.hr
Predsjednik:
Bruno Novina, dipl. ing.
11. Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja 

Croatian Society of Non Destructive Testing

HDKBR
www.hdkbr.hr
Predsjednik:
Zoran Markešić, mag. ing. mech.
12. Hrvatsko društvo za kvalitetu  HDK
www.hdkvaliteta.hr
Predsjednik:
Tihomir Babić, dipl. ing.
13. Hrvatsko društvo za mehaniku 

Croatian Society of Mechanics

HDM
www.csm.hr
Predsjednik:
Prof. dr. sc. Marko Čanađija
14. Hrvatsko geodetsko društvo 

Croatian Geodetic Society

HGD
www.hgd1952.hr
Predsjednik:
Izv. prof. dr. sc. Rinaldo Paar
15. Hrvatsko geotehničko društvo

Croatian Geotechnical Society

HGD-CGS
www.hgd-cgs.hr
Predsjednik:
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ.
16. Hrvatsko mjeriteljsko društvo 

Croatian Metrology Society

HMD
www.hmd.hr
Predsjednik:
Siniša Prugovečki, dipl. ing. 
17. Hrvatsko šumarsko društvo 

Croatian Forestry Society

HŠD
www.sumari.hr
Predsjednik:
Akademik Igor Anić
18. Hrvatsko vakuumsko društvo 

Croatian Vacuum Society

HVD
www.cro-vacuum.hr
Predsjednica:
Doc. dr. sc. Nikša Krstulović
19. Udruga hrvatskih rudarskih inženjera  UHRI
www.uhri.hr
Predsjednik:
20. Udruga za promicanje zaštite 

Association for the Advancement of Safety

UPZ
www.upz.hr
Predsjednik:
Hrvoje Faist, dipl. ing.
21. Udruženje hrvatskih arhitekata   UHA
www.uha.hr
Predsjednik:
Prof. dr. sc. Mia Roth Čerina 
22. Hrvatsko društvo za zaštitu materijala HDZaMa
www.hdzama.hr
Predsjednik:
Dragutin Juraj, dipl. ing.
23. Elektrotehničko društvo Zagreb

Electrotechnical Society Zagreb

EDZ
www.edz.hr
Predsjednik:
Marijan Mustač, mag. ing. el.
24. Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju HUICT
www.huict.hr
Predsjednik:
Prof. dr. sc. Lovre Krstulović Opara
25. Zajednica udruga inženjera Split  ZUIS Predsjednica:
Adela Visković, dipl. ing.
26. Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora HDGK
http://secon-hdgk.hr/
Predsjednik:
Nikola Miletić, dipl. ing. građ.
27. Hrvatsko društvo željezničkih inženjera HDŽI
www.hdzi.hr
Predsjednik:
Goran Horvat, dipl. ing.
28. Hrvatska Udruga za zaštitu od požara HUZOP
https://www.huzop.hr/
Predsjednik:
Doc. dr. sc.  Miodrag Drakulić, dipl. ing. stroj. 
29. Hrvatsko društvo za biotehnologiju

Croatian Society of Biotechnology

HDB
hdb1.pbf.hr
Predsjednica:
Prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković
30. Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša HUSZPO
www.huszpo.hr/
Predsjednik:
Dr. sc. Nenad Mikulić
31. Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Croatia Green Building Council

HSZG
http://www.gbccroatia.org/
Predsjednica:
Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl. ing. stroj. 
32. Hrvatska inženjerska udruga za vodu

Croatian Water Engineering Association

HIUV

Predsjednik:
Srećko Milić, dipl. ing. građ.
33. Društvo inženjera i tehničara Otok Ivanić Grada Ivanić-Grada DIT OIG Predsjednik:
Tomislav Cesar, dipl. ing.
34. Zagrebačka udruga geodeta ZGUG Predsjednik:
Bruno Pacadi, dipl. ing. geod.
35. Hrvatska stručna udruga za plin HSUP
https://hsup.hr/
Predsjednik:
Izv. prof. dr. sc. Dalibor Pudić
36. Hrvatsko društvo za potresno građevinarstvo HDPG  Predsjednik:
Prof. dr. sc. Ivica Guljaš
37. Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – interventna služba HCPI – IS 
https://www.hcpi.hr/
Predsjednik:
Izv. prof. dr. sc. Josip Atalić
38. Društvo građevinskih inženjera Zagreb DGIZ
https://dgiz.hr/
Predsjednik:
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. 
39. Hrvatsko društvo kožara i obućara HDKO
https://hdko.hr/
Predsjednica:
Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić 

 

HIS
Comments are closed.