DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE

Feb 03, 2017

Ovime najavljujemo i podsjećamo na DAN INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE koji obilježavamo tradicionalno 2. ožujka već treću godinu, dan kojim su prije 139 godina naši prethodnici, inženjeri, osnovali udrugu koju smo naslijedili. Imamo veliki broj članova različitih profila, te razvijeni sustav koji nam omogućava sinergiju djelovanja. Putem naše krovne organizacije, FEANI, povezani smo s inženjerima Europe i šire. Od ove godine imamo daljnje proširene mogućnosti djelovanja, putem udruživanja i razmjene iskustva s brojnim inženjerima koji nam se pridružuju kroz nedavno osnovanu Udrugu inženjera hrvatske dijaspore.

Međutim, svi naši napori još uvijek ne donose dovoljno ploda. Vidljiv je nedovoljan razvoj tehnologije i gospodarstva u Hrvatskoj što se vrlo neugodno odražava na standard građana Hrvatske. Premalo rezultata koji bi se mogli i trebali očekivati od postojećeg tehnički obrazovanog kadra u Hrvatskoj, dokazuje da inženjerska znanja i mogućnosti nisu dovoljno korištene na razinama gdje se donose odluke u vezi razvoja tehnologije i gospodarstva u Hrvatskoj. Ovime se postavlja veliko pitanje pred inženjere, jer nisu uvijek samo neki drugi krivi.

HIS je u prioritete svoje strategije uključio aktivnosti na unapređenju statusa inženjera u društvu. Obilježavanje DANA INŽENJERA REPUBLIKE HRVATSKE smatramo jednom od značajnijih aktivnosti kojom podsjećamo javnost na prisutnost inženjera i njihove mogućnosti doprinosa znanstvenom, stručnom, javnom i službenom stajalištu o bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima koja utječu na razvoj tehnologije, gospodarstva i poboljšanje kvalitete života. Obilježavanje DANA INŽENJERA svake godine poticaj je i podupiranje članica u nastojanjima da se potrebni utjecaj inženjerskih struka što prije ostvari.

HIS zahvaljuje Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske na suorganizaciji i Šumarskom Fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, domaćinu ovogodišnjeg obilježavanja Dana inženjera.

PROGRAM DANA INŽENJERA uveličati će svojim izlaganjem pozvani predavači akademik prof.dr.sc. Igor Anić i prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije, Sveučilišta u Zagrebu, te Žarko Tomasić, dipl.ing. dopredsjednik za Europu i voditelj radnog odbora za gospodarstvo, Hrvatskog svjetskog kongresa.

Odabrana tema Dana inženjera 2017. godine je:

ŠUME, DOBRA OD INTERESA I OSOBITE DRŽAVNE ZAŠTITE

Svima je jasno da su šume dobra od interesa države, a jesu li i koliko su uključene u „osobitu državnu zaštitu“, kao što to piše u Zakonu o šumama, pitanje je na koje želimo dati odgovore.

O ovom tako važnom pitanju i stavki razvoja i održivosti gospodarstva trebaju promišljati i mišljenja prenositi isključivo kompetentni stručnjaci, koji mogu i znaju procijeniti potrebe i mogućnosti gospodarenja i zaštite, sigurnosti i održivosti te pripadne industrije, koju u tu svrhu Hrvatska treba razvijati.

Organizacijom okruglog stola u Hrvatskom inženjerskom savezu s kojeg će se zaključci predstaviti sudionicima centralne proslave Dana inženjera Republike Hrvatske ovo će se pitanje šire i interdisciplinarno razmotriti.

Tema okruglog stola:

ULOGA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA U KRUŽNOJ EKONOMIJI
Moderatorica: prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić

Uvijek i u svakoj prilici preispitivanje obrazovanja je izuzetno važno. Jesmo li obrazovani na način koji će omogućiti djelovanje i rješavanje inženjerskih problema na svim razinama, na razinama koje bitno utječu na daljnji razvoj obrazovanja, a prevedeno to znači razvoj gospodarstva.

Europska Unija je već odavno u svoju strategiju uključila reindustrijalizaciju, kako bi  se poboljšali ekonomski pokazatelji, a vlade u kojima prevladava inženjerski pristup rješavanju problema bilježe pozitivne učinke.

Uskoro ćemo objaviti termin održavanja Okruglog stola.

Obavijestite nas o Vašem interesu sudjelovanja.

HIS, Predsjednica
Prof.dr.sc. Vjera Krstelj

Vijesti
Comments are closed.