OBAVIJESTITE POTENCIJALNE ČLANOVE

Sep 23, 2016

– u postupku je osnivanje Udruge inženjera hrvatske dijaspore

Misija HIS-a je okupljanje i udruživanje inženjera, inženjerki i inženjerskih udruga radi zajedničkog djelovanja na razvoju, zaštiti i promociji inženjerskih profesija, osiguravajući tako nužnu spoznaju o značajnom utjecaju inženjera na razvoj tehnologije, gospodarstva i poboljšanje kvalitete života.

Put bržeg napretka neraskidivo je vezan uz znanstvene dosege i tehnološki razvoj. Nažalost nema preskakanja, nema privilegiranih, svatko plaća svoju cijenu razvoja, međutim ono što možemo učiniti u interesu razvoja Hrvatske je nastojati skratiti put, ubrzati događaje, a to možemo ako koristimo iskustva, svoja, tuđa, svekolika, i ako uključimo sinergijske principe.

Internacionalizacija, harmonizacija kompetencija i poznavanje mogućnosti inženjerskih struka i profesija je ključno rješenje u vođenju progospodarske politike i ostvarivanju bolje budućnosti.

Ako gospodarstvo obuhvaća prozvodnju i distribuciju energije, proizvodnju i distribucija hrane, ekologiju, komunikacije kopnom, zrakom i vodama i telekomunikacije, te relevantnu industriju, onda ta područja mogu upravljati isključivo ljudi iz područja prirodnih i tehničkih/biotehničkih profesija.

Treba osigurati odgovarajuću kompetentnost uključivanjem i poticanjem inženjera da se uključe u sva tijela kojima se utječe na gospodarstvo i to od lokalnih uprava do uprava na razini države.

Treba osigurati veći utjecaj stručnjaka iz egzaktnih područja potreban za brisanje one teške rečenice kojom se često opisuje naše gospodarstvo: Low-tech sectors dominate the economic structure in Croatia; što ne znači da nema lijepih primjera – ali očito nedovoljno.

Strategija, dakle sudbina Hrvatske u kontekstu procesa globalizacije i integracije u gospodarske tokove biti će svakako bolja i lakše usmjeravana ako svom upravljačkom sustavu damo potrebna znanja.

O Udruzi u osnivanju više na: Udruga inženjera hrvatske dijaspore 

Vijesti
Comments are closed.