OBRAZOVANJE U HIS-u Poruka predsjednice

Apr 30, 2016

HIS,  u suradnji sa svojim članicama pruža uslugu neformalnog obrazovanja za potrebe stjecanja i unapređenja kompetencija.

Uobičajena podjela obrazovanja dijeli obrazovanje na formalno, koje se provodi u školama/fakultetima i neformalno obrazovanje koje se provodi izvan škola, najčešće u strukovnim udrugama i institucijama, a provodi se u tijeku cijelog radnog staža i za potrebe tržišta rada.

Hrvatski inženjerski savez je institucija u okviru koje se može kvalitetno održavati i trajno razvijati neformalno obrazovanje za potrebe inženjerskih profesija unutar svih 5 kvalifikacijskih razina definiranih Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Putem svojih članica, inženjerskih udruga različitih struka, HIS osigurava kvalitetnu ponudu seminara i tečajeve za stjecanje kompetencija i potrebnih znanja u tehničkoj struci, jer samo trajno unapređivanje znanja odnosno stjecanje novih znanja, cjeloživotno obrazovanje, osigurava potrebne kompetencije za tržište rada. Nova znanja sve više potiču potrebu polidisciplinarnosti i interdisciplinarnog pristupa obrazovanju što je jedna od temeljnih prednosti neformalnog obrazovanja u HIS-u.

Kada se uzme u obzir činjenica da danas u razvijenim zemljama statistike pokazuju čestu promjenu zanimanja koja prati tržište rada i razvoj struka, te da gotovo polovina zaposlenih stručnjaka u tijeku 5 godina promjeni posao, a mnoga od tih zanimanja nisu ni postojala u nedavnoj prošlosti, onda je jasno koliko je inženjerima važno cjeloživotno obrazovanje.

Cjeloživotno učenje je najbolji put profesionalnog razvoja svakog stručnjaka, a posebno u tehničim strukama koje se tako intenzivno razvijaju i zahtjevaju trajno praćenje promjena i razvoja tehnologije.

HIS je pokrenuo vrednovanje i validaciju seminara i tečajeva koji se održavaju u HIS-u kao doprinos  sustavnom pristupu i omogućavanju potrebnih podloga za zakonsku regulativu kojom će se uskoro rješavati potrebe obrazovanja i priznavanja odgovarajućih kompetencija putem provjerenog i vrednovanog obrazovanja, a koje uključuje ne samo formalno nego i neformalno obrazovanje.

HIS Povjerenstvo za vrednovanje obrazovanja je u tijeku vrednovanja svakog pojedinog seminara/tečaja postupkom usklađenim EU direktivama i preporukama, a po kojima svaka članica EU treba postupiti najkasnije do 2018. godine, uključujući relevantne nacionalne zakone i propise koji omogućuju primjenu transparentnog prepoznavanja izlaznih znanja i odgovarajućih kvalifikacija.

HIS će ovim postupkom vrednovanja neformalnog obrazovanja omogućiti učesnicima seminara i tečajeva koje je HIS vrednovao mogućnost stjecanja EUR ING iskaznice, kojom FEANI već sada omogućava  transparentnost stečene parcijalne ili djelomične ekvivalentne kompetencije u državama članicama EU.

Novosti
Comments are closed.