O HIS-u

Apr 10, 2012

Područje djelovanja i temeljni ciljevi:

 • Predstavljati članice i inženjersku grupaciju u Hrvatskoj promovirajući i štiteći interese inženjerske struke
 • Predstavljati Hrvatsku inženjersku zajednicu u odnosu na Europske zajednice i relevantna tijela
 • Afirmirati profesionalni identitet inženjerske struke stečen u Hrvatskoj osiguravanjem priznavanja kvalifikacija u Europi i šire
 • Nastojati osigurati jedinstvo u inženjerskoj profesiji uvažavajući različitost
 • Poticati kontakte između inženjerskih udruga u Europi i drugih organizacija koje imaju interese u inženjerskim tehnologijama
 • Isticati značaj inženjerskih tehnologija i istraživanja u području tehnike, tehničkog obrazovanja, certifikacije i akreditacije za unapređenje pouzdanosti i sigurnosti svih proizvoda koji su prisutni u svakodnevnom životu
 • Okupljati i ujedinjavati sve tehničke snage za opće dobro i napredak,
 • Organizirati i podržati organizaciju konferencija i seminara u inženjerskim tehnologijama i ostalih oblika usavršavanja
 • Ohrabrivati obrazovanje i unapređenja u razvojno istraživačkim aktivnostima
 • Podržavati provedbu i primjenu R&D projekata
 • Promovirati certifikaciju i akreditaciju osoba i organizacija u Hrvatskoj i Europi
 • Podržati izdavačku djelatnost, novine, časopise i izvještaje.
 • Poticati kontakte s drugim područjima ljudskog stvaralaštva

 

HIS
Comments are closed.