Inženjerska iskaznica / Engineering Card

Apr 10, 2012

Svrha i cilj iskaznice je:

 •  mobilnost inženjera, prvenstveno unutar Europske unije odnosno na europskom tržištu

Inženjerska iskaznica:

 • omogućuje brzo dokazivanje razine obrazovanja
 • zamjenjuje složeno i dugotrajno prikupljanje dokumenata (diploma, preporuka i sl)
 • olakšava inženjerima zapošljavanje brzim dokazivanjem kompetentnosti

Hrvatski inženjerski savez (HIS) je ovlašten nacionalni partner Fédération Européenne d’ Associations Nationales d’ Ingénieurs (FEANI) u postupku evaluacije inženjerskih programa i uvrštavanjem istih na FEANI INDEX listu.  Na taj način podupire i promiče mobilnost inženjera u Europskoj uniji i šire. Za sve inženjerske programe koji su uvršteni na FEANI INDEX listu diplomirani inženjeri mogu zatražiti izdavanje inženjerske iskaznice – Engineering Card.

Zainteresirani kandidati najprije provjeravaju da li je njihov fakultet na FEANI INDEX listi. Ukoliko se fakultet nalazi na listi, kandidati pokreću zahtjev za izdavanje inženjerske iskaznice, uz potrebne dokaze o priznavanju visokostručnog obrazovanja, odnosno inženjerskih titula pojedinaca temeljem diploma stečenih u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu HIS:

 • Upravlja svim aktivnostima za izdavanje inženjerske iskaznice, sukladno pozitivnoj regulativi Republike Hrvatske (RH), svom Statutu i FEANI metodologiji.
 • Predlaže studijske programe akreditirane u RH za ulazak u FEANI INDEX.
 • Održava HIS Registar, informatičku bazu podataka koja služi za podršku izdavanju  inženjerske iskaznice.
 • Komunicira sve informacije koje proizlaze iz postupka prema svim zainteresiranim stranama.
 • Imenuje povjerenstvo za rješavanje eventualnih pritužbi.
 • Donosi konačne odluke koje se tiču procjene kvalifikacija.
 • Izvještava FEANI o svakoj novoizdanoj inženjerskoj iskaznici te surađuje s FEANI tijelima prilikom vanjskih prosudbi kvalitete postupka izdavanja.
 • Osigurava provjeravanje vjerodostojnosti zaprimljenih dokumenata kandidata te promptno izdaje iskaznice kandidatima koji su za to stekli pravo.
 • Promovira inženjeske iskaznice.
 • Pokreće postupak stalnog poboljšavanja sustava.

RIM / BRUXELLES, 5. listopada 2012. – Na Skupštini Europske federacije inženjerskih udruga (FEANI), HIS i osam srodnih udruga iz EU potpisalo je sporazum o izdavanju inženjerskih iskaznica.

Podnositelj zahtjeva može se koristiti dolje navedenim uputama za ispunjavanje obrasca izdavanja iskaznice.

Za sva pitanja vezana uz inženjersku iskaznicu javite se na inzenjerska.iskaznica@his-hr.hr.

 

., HIS
Comments are closed.