Inženjerska iskaznica / Engineering Card

Apr 10, 2012

Svrha i cilj iskaznice je:

 •  mobilnost inženjera, prvenstveno unutar Europske unije odnosno na europskom tržištu

Inženjerska iskaznica:

 • omogućuje brzo dokazivanje razine obrazovanja
 • zamjenjuje složeno i dugotrajno prikupljanje dokumenata (diploma, preporuka i sl)
 • olakšava inženjerima zapošljavanje brzim dokazivanjem kompetentnosti

Hrvatski inženjerski savez (HIS) je ovlašten nacionalni partner Fédération Européenne d’ Associations Nationales d’ Ingénieurs (FEANI) u postupku priznavanja visokog obrazovanja i razine stručnosti izdavanjem inženjerskih iskaznica. Na taj način podupire i promiče mobilnost inženjera u Europskoj uniji i šire.

Zainteresirani kandidati pokreću zahtjev za izdavanje inženjerske iskaznice, uz potrebne dokaze o priznavanju visokostručnog obrazovanja, odnosno inženjerskih titula pojedinaca temeljem diploma stečenih u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U tu svrhu HIS:

 • Upravlja svim aktivnostima za izdavanje inženjerske iskaznice, sukladno pozitivnoj regulativi Republike Hrvatske (RH), svom Statutu i FEANI metodologiji.
 • Predlaže studijske programe akreditirane u RH za ulazak u FEANI INDEX.
 • Održava HIS Registar, informatičku bazu podataka koja služi za podršku izdavanju  inženjerske iskaznice.
 • Komunicira sve informacije koje proizlaze iz postupka prema svim zainteresiranim stranama.
 • Imenuje povjerenstvo za rješavanje eventualnih pritužbi.
 • Donosi konačne odluke koje se tiču procjene kvalifikacija.
 • Izvještava FEANI o svakoj novoizdanoj inženjerskoj iskaznici te surađuje s FEANI tijelima prilikom vanjskih prosudbi kvalitete postupka izdavanja.
 • Osigurava provjeravanje vjerodostojnosti zaprimljenih dokumenata kandidata te promptno izdaje iskaznice kandidatima koji su za to stekli pravo.
 • Promovira inženjeske iskaznice.
 • Pokreće postupak stalnog poboljšavanja sustava.

RIM / BRUXELLES, 5. listopada 2012. – Na Skupštini Europske federacije inženjerskih udruga (FEANI), HIS i osam srodnih udruga iz EU potpisalo je sporazum o izdavanju inženjerskih iskaznica.

Podnositelj zahtjeva može se koristiti dolje navedenim uputama za ispunjavanje obrasca izdavanja iskaznice.

Za sva pitanja vezana uz inženjersku iskaznicu javite se na inzenjerska.iskaznica@his-hr.hr.

 

., HIS
Comments are closed.