FEANI

Apr 09, 2012

EUROPSKA FEDERACIJA NACIONALNIH INŽENJERSKIH UDRUGA

FEANI je neprofitna federacija registrirana u Briselu čiji su članovi Nacionalne udruge iz država Europe. FEANI ima sjedište u ulici at Av. R. Vandendriecssche 18, BE-1150 Brussels, Belgium.

FEANI ima samo jednog punopravnog člana po zemlji u Europi.

Hrvatski inžinjerski savez HIS je punopravni član FEANI-a.

Svaka nacionalna članica ima predstavnika u Generalnoj skupštini, GS, koja je vrhovno odlučujuće tijelo FEANI-a; GS se sastaje najmanje jednom godišnje u jednoj od zemalja članica FEANI-a.

FEANI posluje u skladu sa Statutom odobrenim od belgijskih vlasti i publiciranim u službenom glasilu Le Moniteur Belge.

Svake tri godine Generalna skupština bira predsjednika, dopredsjednika, i rizničara te Upravni odbor (koji se sastoji od 6 članova i dva predsjednika dvaju FEANI komiteta) na mandat od tri godine. Nominacije se primaju od članica FEANI-a.

Dva komiteta FEANI-a su:

  • The Committee for Continuing Proffessional Development, CPDC,
  • European Monitoring Committee, EMC,

Danas su u FEANI uključeni inženjerski savezi iz 32 Europske zemlje, spajajući tako putem svojih saveza više od 350 nacionalnih inženjerskih udruga, koje u svojim zemljama predstavljaju inženjerske profesije. Kroz tako organiziranu suradnju FEANI predstavlja interese od približno 6,700.000 inženjera u Europi.

FEANI je suosnivač Svjetske federacije inženjerskih organizacija, WFEO, World Federation of Engineering Organisations, i surađuje sa mnogo drugih organizacija koje su uključene u inženjerstvo i tehnologiju i tehničko obrazovanje.

Europska komisija službeno priznaje FEANI kao predstavnika inženjerske profesije u Europi. Također ima status konzultanta u Europskom parlamentu, UNESCO-u i u UNIDO-u.

Detaljnije o FEANI: www.feani.org

HIS je punopravna članica FEANI-a.

Featured, HIS
Comments are closed.